KOMUNIKAT zmiana zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Szanowni Państwo,

Polska Grupa Farmaceutyczna Sp. z o.o. w Łomży jako przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisany do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą zgodnie z art. 11 ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 czerwca 2018r. (Dz.U. z2018r. poz. 1375) była zobowiązana w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej poinformować organ wydający zezwolenie o rezygnacji z prowadzonej działalności objętej zezwoleniem lub wystąpić zwnioskiem o wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy zmieniającej w art. 4. 

Realizując przewidziany prawem obowiązek oraz stawiając sobie za cel to, aby zabezpieczyć ciągłość dostaw produktów leczniczych dla pacjentów w regionie, Polska Grupa Farmaceutyczna Sp. z o.o. w Łomży (PGF Łomża) oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. w Łodzi (PGF SA) podjęły wspólne kroki prowadzące do płynnego wygaszenia z dniem 31 lipca 2019 r. zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej posiadanego przez PGF Łomża, a następnie wydania z dniem 1 sierpnia 2019r. analogicznego zezwolenie na rzecz PGF SA.  

Główny Inspektor Farmaceutyczny po rozpatrzeniu wniosków stwierdził:

Z dniem 31 lipca 2019 roku

  • wygaszenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w hurtowni „Polskiej Grupy Farmaceutycznej” Sp. z o.o. mieszczącej się w Łomży przy ulicy Nowogrodzkiej 151A (zezwolenie znak: GIF-N-4111-28/AR/08);
  • wygaszenie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi dla „Polskiej Grupy Farmaceutycznej” Sp. z o.o. mieszczącej się w Łomży przy ulicy Nowogrodzkiej 151A (zezwolenie znak: GIF-N-P/4430/20/08);
  • wygaszenie licencji na obrót hurtowy prekursorem kategorii 1 – efedryna dla „Polskiej Grupy Farmaceutycznej” Sp. z o.o. mieszczącej się w Łomży przy ulicy Nowogrodzkiej 151A (zezwolenie znak: NSK.5521.6.2019.MEK.1);

Z dniem 1 sierpnia 2019 roku

  • wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej dla Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. w Łodzi  w hurtowni farmaceutycznej zlokalizowanej w Łomży przy ulicy Nowogrodzkiej 151A (zezwolenie znak: NOH.5100.77.2019.1158.MG.2);
  • wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi dla Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. w Łodzi w hurtowni farmaceutycznej zlokalizowanej w Łomży przy ulicy Nowogrodzkiej 151A (zezwolenie znak: NSK.5520.6.2019.MPG.2);
  • wydanie licencji na obrót hurtowy prekursorem kategorii 1 – efedryna dla Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. w Łodzi w hurtowni farmaceutycznej zlokalizowanej w Łomży przy ulicy Nowogrodzkiej 151A (zezwolenie znak: NSK.5521.11.2019.MPG.2);

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż od 1 sierpnia 2019 roku dostawy do Państwa aptek realizowane będą z hurtowni farmaceutycznej PGF S.A. ul. Nowogrodzka 151A, 18-400 Łomża. Pragniemy podkreślić, iż zmieniają się jedynie dane dostawcy pozostałe warunki współpracy pozostają w niezmienionym wymiarze.

W trosce o poprawne działanie Państwa systemu oraz komunikacje kanału KS-EWD z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. prosimy o aktualizacje danych po stronie systemu KS-AOW. Szczegółowa instrukcja dostępna jest na Pharmbooku.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu do naszego Biura Obsługi Klienta

pod numerem  801 300 600 lub 42 2100 100 z tel. komórkowych

Zespół PGF Łomża

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Polityka