Get Adobe Flash player

INFOLINIA: 0-800-127-006, ZAMÓWIENIA PRZEDSTAWICIELSKIE, tel. 86 215 56 02, email: zamowienia _lomza@pgf.com.pl

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskiej Grupy Farmaceutycznej Sp. z o.o. w Łomży odbyło się w Piątnicy w Hotelu BELFORT w dniu 10 maja 2014 roku.

W Zgromadzeniu uczestniczyli Wspólnicy reprezentujący 763 udziały co stanowi 61,68% kapitału. Spotkanie otworzyła Pani Prezes Elżbieta Gosiewska, Walnemu Zgromadzeniu przewodniczył Pan Waldemar Baranowski.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników obradowało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Wybrano Komisję Skrutacyjną i Komisję Uchwał i Wniosków. Wysłuchano sprawozdań z rocznej działalności Zarządu i Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu oraz propozycje podziału zysku za rok 2013, a także udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 władzom Spółki tj. dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

W związku z wygaśnięciem trzyletniej kadencji Zarządu Spółki, Zgromadzenie Wspólników dokonało wyboru nowego Zarządu w następującym składzie:
1. Elżbieta Gosiewska – Prezes Zarządu
2. Dorota Niewiadomska – Wiceprezes Zarządu
3. Marcin Lewko – Wiceprezes Zarządu.

W związku z wygaśnięciem dwuletniej kadencji Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej. W skład Rady weszły następujące osoby:
1. Waldemar Baranowski – Członek Rady Nadzorczej
2. Andrzej Giro – Członek Rady Nadzorczej
3. Jerzy Kowalski – Członek Rady Nadzorczej
4. Małgorzata Wicherska – Członek Rady Nadzorczej
5. Inga Szeląg – Członek Rady Nadzorczej
6. Bożena Lesner – Członek Rady Nadzorczej.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący otworzył dyskusję. Zebrani dzielili się uwagami i refleksjami na temat sytuacji ekonomicznej aptek oraz perspektyw biznesu aptecznego, miała miejsce również dyskusja nad obecnymi cenami leków tj. skutkami wprowadzonych sztywnych cen i marż. 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Polityka